Stadion Cracovii

Na wydzierżawionych od konwentu Panien Norbertanek „łąkach zwierzynieckich” powstał w 1912 roku według projektu architekta Franciszka Mączyńskiego „Park Gier Klubu Sportowego Cracovia”. Otwarto go meczem z lwowską Pogonią 31 marca 1912. Budowa nie byłaby możliwa bez społecznej ofiarności (zebrano 8 200 koron), całość kosztowała 20 tysięcy. Jednocześnie obok powstało drugie boisko, treningowe.
W 1936 stadion otrzymał imię marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – Naczelnik, przynajmniej dwukrotnie, odwiedził stadion „Cracovii”. W 1917 roku oglądał Pasiaków grających z drużyną I Pułku Piechoty Legionów, 4 lata później z budapeszteńskim „Vasasem”. Po II wojnie Światowej stadion nosił imię sławnego prezesa klubu, a także PZPN, dr Edwarda Cetnarowskiego. W końcu lat czterdziestych obie nazwy, stara i nowa, zniknęły ze stadionu i z papierów klubowych.

Stadion „Cracovii” (przekazany Stowarzyszeniu w 1951 roku), chociaż w mocno zmienionym kształcie, przetrwał do dziś. Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku spłonęła zabytkowa drewniana trybuna. Po pożarze w 1966 roku rozpoczęto przebudowę stadionu. W latach 1968 oraz 1969 powstał tor kolarski oraz trybuny z miejscami siedzącymi. Zniknęły m. in. korty tenisowe, na których terenie działało letnie kino oraz wesołe miasteczko.

Do przebudowy stadion liczył 6500 miejsc siedzących (1 100 pod dachem), w tym 350 miejsc dla kibiców przyjezdnych. Inauguracja oświetlenia (1400 luxów), nastąpiła przed meczem z Odrą Wodzisław, 21 sierpnia 2004 roku. Wymiary płyty boiska 105 x 68 metrów.

 

Projektant:
konsorcjum hiszpańskich i polskich firm firm Estudio Lamela Sp. z o.o, Estudio Lamela S.L., Sener Sp. z o.o. i Sener Ingenieria y Sistemas S.A.

 

Generalny wykonawca:
konsorcjum firm niemieckiej Alpine Bau Deutschland AG, austriackiej Alpine Bau GmbH, oraz polskich Alpine Construction Polska Sp. z o.o i KPBP „Budus” S.A.

 

Cena:
156 895 268, 38 zł

 

 

Stadion niezmiennie od 1912 znajduje się w tym samym miejscu na skraju Błoń. Aktualnie jest to działka ograniczona przez ulice Kraszewskiego (zachodnia granica nieruchomości) , Focha (północna), Kałuży (wschodnia) i zabudowania Zwierzyńca (południowa). W porównaniu z poprzednim stadionem powstałym w latach 1964-67 jest nieco inaczej ułożony. Nadal zajmuje środkową cześć działki, ale teraz jest równoległy do ulicy marszałka Focha (gdy wytyczano stadion na jesieni 1911 ulica Focha jeszcze nie istniała). Do południowo-wschodniego narożnika przylegać będzie w przyszłości Hala Sportowa, do tego czasu jest to teren zielony.

 

 

Główny reprezentacyjny plac. Znajduje się między Trybuną Wschodnią, a ulicą Józefa Kałuży. Na placu umieszczono dwa wielostanowiskowe kioski z kasami biletowymi oraz elementy małej architektury (ławki, zieleń, lampy). Na końcu placu tuż przed budynkiem jest dwuipółmetrowe demontowalne ogrodzenie, a w nim kołowrotki wejściowe i bramki wyjściowe. Wszystkie wejścia w ścianie budynku prowadzą do Holu Wschodniego. Nad całością Placu Wschodniego dominuje wielki napis CRACOVIA umieszczony w elewacji stadionu.

Na południu, w rogu działki, tuż przy terenie przyszłej Hali Sportowej, znajduje się mały naziemny parking na 62 miejsca, do którego prowadzą krótka droga (wyjazdowa), boczna z ulicy Kałuży. Druga z dróg (wjazdowa) na parkingu dochodzi z Drogi Zapleczowej tuż u jej wylotu na ulicę Kałuży. W miejscu parkingu w przyszłości będzie znajdował się zjazd do Parkingu Podziemnego.

 

Powierzchnia pola gry to 105 x 68 metrów. Odległość linii bocznej od trybun liczy od 6 metrów (od strony Trybuny Północnej), poprzez 8 (Trybuny Wschodnia i Południowa) do 10 (Trybuna Zachodnia). Murawę zaplanowano z trawy naturalnej (poletko do hodowania zapasu trawy zlokalizowano w narożniku Placu Zachodniego), a teren wokół niej z kostki betonowej i sztucznej trawy. Ławki rezerwowych znajdują się od strony Trybuny Południowej i są nieco cofnięte w głąb sektora VIP. Ławka Cracovii jest po prawej stronie od wejścia dla zawodników, po lewej jest ławka delegata PZPN i ławka gości. Cała niecka boiska jest obniżona 1,10 metra poniżej poziomu gruntu na zewnątrz stadionu. Pierwszy rząd krzesełek znajduje się na murku 70 cm powyżej poziomu murawy, by kibice nie spadli umieszczono tam niską (110 cm) barierkę.

Wejście na murawę dla zawodników położone jest centralnie pośrodku sektora VIP, ostatnie metry pokonują pod rozkładanym tunelem. Wjazd dla pojazdów (z Drogi Zapleczowej) mieści się miej więcej na wysokości chorągiewki w południowo-zachodnim rogu boiska. Dookoła całego boiska regularnie rozmieszczono małe schodki prowadzące z trybun na murawę – oczywiście kibice nie będą mogli z nich korzystać.

Stadion Cracovii składa się z czterech trybun: zachodniej (od ulicy Kraszewskiego), północnej (od ulicy Focha), wschodniej (od ulicy Kałuży) i południowej (od Drogi Zapleczowej). Ta ostatnia jest trybuną główną. Wysokość trybun to odpowiednio 14, 10, 12 i 19 metrów. Zabudowa wszystkich czterech narożników powoduje, że podział na trybuny nie jest widoczny w konstrukcji budynku – stadion tworzy jednolitą zwartą budowlę. Ze względu na przyszłą Halę Sportową południowo-wschodni narożnik bryły stadionu jest ścięty. Przestrzeń pod trybunami jest bogato zabudowana rozlicznymi lokalami o różnych funkcjach. Podtrybunia mają do sześciu kondygnacji: od poziomu -1 (podziemia) poprzez poziom 0 (parter) do poziomów 1, 2, 3 i 4 (piętra). W sumie przewidziano tam 493 różne pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych.

 

Wszystkie miejsca dla widzów znajdują się pod dachem, trybuny są strome, a przejścia między rzędami krzesełek bardzo wąskie. Dzięki temu niemal 100% krzesełek znajduje się nie dalej niż 90 metrów od punktu środkowego boiska (graniczna odległość uznawana za optymalną do oglądania meczów piłki nożnej) co zapewnia komfortową widoczność nieosiągalną na większych stadionach. Kąty nachylenia trybun to 25° u dołu i zwiększa się aż do 31° w ostatnich rzędach parteru. Na sektorze VIP 27°. Na balkonie aż 35°. Trybuny są nieco powyżej poziomu murawy od której oddziela je niska (110 cm) barierka. Dla widzów przygotowano łącznie 15 016 miejsc. W tym 13 853 dla kibiców Cracovii, 1 057 dla kibiców gości (ponad 7% miejsc na stadionie czyli o 306 więcej ponad wymagane 5%) i 106 dla przedstawicieli prasy. Wszystkie miejsca są siedzące i numerowane, a krzesełka są składane by ułatwić przejście między rzędami.

 

 

 

Cracovia.pl - MKS, newsy