Fałszerze historii polskiej piłki nożnej

Resovia Rzeszów

Resovia Rzeszów została założona w 1910 (niektóre opracowania podają, że w 1909) jednak usiłuje postarzyć się uznając za rok powstania 1905. Argumentem ku temu miałaby być wzmianka w księdze pamiątkowej Pogoni Lwów, że w 1905 w Rzeszowie istniały drużyny piłkarskie – wymieniane są (choć nie w tej monografii) nazwy Resovia, Czerwono-Czarni, Resoviacy i Championy. Wspomniana księga pamiątkowa Pogoni Lwów powstała jednak w 1939, a więc 34 lata po wydarzeniach, które opisuje. W prasie z 1905 brak potwierdzenia istnienia tych drużyn. Nic też nie wskazuje na to by współczesna Resovia miała z nimi (o ile istniały) cokolwiek wspólnego. Historycy Resovii dowodzą, że w 1906 w miejscowym parku grywano w piłkę nożną (niekiedy przesuwają tę datę na 1903) – nie jest to jednak wystarczający powód do uznania, że w Rzeszowie powstał wtedy jakiś klub. W Krakowie w parku Jordana kolejne roczniki szkolnych drużyn w piłkę nożną grały od 1890 i choć byli wśród nich ludzie Cracovii nikt nie próbuje przesuwać daty powstania Pasów na XIX wiek. Co ciekawe sam fakt istnienia w Rzeszowie w tym okresie boiska piłkarskiego jest wątpliwy – w tamtejszej prasie z 1906 pisano, że jest w mieście „urządzone w zeszłym roku” w parku miejskim boisko, ale gimnastyczne, na dodatek opuszczone „chwastami porosło”.

W pionierskich latach galicyjskiego futbolu kluby jeździły do innych miast by propagować tam nowy sport. Do takich zawodów stawała zwykle wybrana reprezentacja miejscowej młodzieży. Tak 4 czerwca 1906 lwowianie zmierzyli się w Krakowie z „przodownikami” dając impuls powstaniu zorganizowanych krakowskich klubów. Z takimi samymi meczami jeździli Biało-Czerwoni i Cracovia do Bochni i Tarnowa. Do Rzeszowa pojechała Wisła Kraków i 29 września 1907 zmierzyła się z miejscową drużyna określaną jako „championi” (wynik: 10:0). Na rok 1907 Resovia datuje swoja odznakę co znów nie zostało w żaden sposób udowodnione. W roku 1909 miałaby jakoby pojawić się nazwa „Resovia” bądź „resoviacy” jednak i na to nie ma żadnego dowodu. Pierwszy znany z daty mecz tego klubu to 10 lipca 1910 (z Bar-Kochbą Rzeszów), walne zebranie odbyto dopiero w 1911.

 

Zagłębie Sosnowiec

Data powstania Zagłębia Sosnowiec – 1918 czy 1945 jest przedmiotem sporów. Samo zaś Zagłębie powołuje się na rok 1906. W tym właśnie roku (brak dokładnej daty dziennej) przy hucie „Milowice” powstał klub sportowy. W 1908, już legalnie, został zorganizowany Union Sosnowiec – filia Unionu Petersburg. I wojna światowa bezpowrotnie przerwała działalność tego klubu. W 1918 w został zorganizowany klub Victoria Sosnowiec, a 1919 TS Sosnowiec. Brak jednak ich jakichkolwiek związków z dawnym Unionem, ani prawnych, ani organizacyjnych, ani personalnych. Oba kluby w 1934 połączyły się w Unię Sosnowiec. Kolejna wojna światowa przerwała i jego działalność. W 1945 powstał klub Robotniczy Klub Sportowy Sosnowiec, szybko przemianowany na RKU Sosnowiec (Rejonowa Komenda Uzupełnień Sosnowiec). Nowy klub podkreślał swój brak związków z przeszłością, czego wyrazem były jubileusze pięcio- i piętnastolecia organizowane w latach 1950 i 1960. Po kolejnych zmianach nazwy RKU stanie się Stalą i wreszcie w 1962 Zagłębiem. Wtedy też podjęto arbitralną decyzję o ustaleniu roku 1906 jako daty powstania klubu.

 

Sokół Sokołów Małopolski

Sokół Sokołów Małopolski powstał 15 listopada 1947 jako Związkowiec Sokołów Małopolski. Kolejno stawał się Spójnią i Spartą by od roku 1957 już na długo przyjąć miano Sokołowianka Sokół Małopolski. 29 czerwca 1998 zdecydowano się zmienić nazwę klubu na Klub Sportowy Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Sokołów Małopolski i uznać za kontynuatora lokalnego oddziału (zwanego gniazdem) ogólnopolskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które istniało w tym mieście w latach 1894-1939, a w którym od roku 1912 uprawiano piłkę nożną.

 

Wisła Kraków

  • Fałszerstwo pierwsze

Odmienna taktykę od poprzednio wymienionych obrała krakowska Wisła. Nie postarzania siebie, ale „odmładzania” swej rywalki Cracovii. W pierwszych latach – gdy w życiu sportowym aktywny udział brali założyciele obu klubów – władze Wisły uczciwie przyznawały starszeństwo Cracovii. „Klub sportowy Cracovia co do czasu powstania był pierwszy w Krakowie” takie zdanie pojawia się w dotyczącym innej sprawy sprostowaniu wysłanym przez władze Wisły do „Głosu Narodu (nr 87 z 2 kwietnia 1910). Zmiana następuje w czasach II RP. Wiślacy wykorzystują tu fakt tzw. jubileuszy 1907 czyli świętowania przez Cracovię nie w rocznicę swego powstania, ale w rocznicę fuzji z Biało-Czerwonymi. Wtedy też Biała Gwiazda ogłasza się najstarszą w Krakowie co po II wojnie światowej jest równorzędne z byciem najstarszym w Polsce. Twierdzono, że lata istnienia Cracovii należy liczyć od przeprowadzonej w 1907 fuzji … Cracovii z Biało-Czerwonymi. Kuriozalny ten pomysł ignorował zupełnie fakt, że w tym samym 1907 miała miejsce identyczna fuzja Wisły z Czerwonymi przeprowadzona według tego samego schematu – od jednego klubu nazwa, od drugiego barwy. W kolejnych latach stanowisko to było stopniowo łagodzone. Kolejne wersje mówiły o nieostających sporach kto jest starszy, później o równolatkach lub niemal równolatkach, których daty powstania mogą dzielić tylko dni lub tygodnie. Częstą praktyką było też obchodzenie jubileuszy na wiosnę (Wisła powstała na jesieni), byle przed Cracovią. Obecnie gdy starszeństwo Cracovii zostało udowodnione bezspornie, daje się zauważyć pogodzenie z rzeczywistością i rezygnację z głoszenia rzekomego pierwszeństwa Wisły – wszak bezdyskusyjnie klub ten jest i tak jednym z najstarszych istniejących w Polsce. Choć niestety, praktyka wzbudzania rzekomych wątpliwości poprzez powoływanie się na cracoviackie jubileusze roku 1907 nadal jest spotykana – nawet na oficjalnych stronach tego klubu.

  • Fałszerstwo drugie

Zmiana taktyki następuje około roku 2006. Wówczas zostają upublicznione wspomnienia zawodnika Wisły R.Wilczyńskiego, w których datuje on początki swego klubu na wiosnę 1906. Czas spisania tych wspomnieńto rok 1967, a więc 61 lat po wydarzeniach, których dotyczą. Ponieważ to za mało by uznać Wisłę za starszą od Cracovii więc za datę powstania tego klubu ogłasza się maj 1906 – czego dowodem ma być to, że … niektóre (sic!) rocznicowe jubileusze TS obchodziło na wiosnę. Teoria ta cieszy się powodzeniem tylko wśród wyjątkowo fanatycznych sympatyków Białej Gwiazdy.

  • Fałszerstwo trzecie

Publiczne przedstawienie w encyklopedii WikiPasy.pl bezsprzecznych dowodów starszeństwa Cracovii doprowadziło do pojawienia się kolejnej teorii w środowisku sympatyków Towarzystwa. Pogląd ten głosi, że Cracovia jest co prawda najstarszym klubem w Polsce, ale Wisła jest najstarszym klubem założonym przez Polaków. To ślad popularnego wśród sympatyków, działaczy i zawodników TS antysemityzmu.

 

 

WikiPasy.pl - encyklopedia KS Cracovia